SiS bolig

Du kan søke om studentbolig på www.boligtorget.no/sis. Søknader som sendes i løpet av studieåret, og ikke i forbindelse med hovedopptaket, er aktive i to måneder. Her finner du en oversikt over hvor i Stavanger du finner SiS sine studentboliger.

Søknadsfrist for høsten 2014 er 15. april.

Tildeling av boliger for høsten 2014 er nå gjort.

De som har fått tildelt bolig har fått status "tildelt kontrakt" på "Min side" på boligtorget, samt fått melding på e-post. Kontrakten må signeres og returneres innen én uke.

SiS har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle søknadene som blir sendt inn. Det er kun studenter som blir tildelt bolig som får svar. Dersom bolig ikke er tildelt vil søknaden stå med status "ubehandlet" frem til du eventuelt får et nytt tilbud om bolig, eller den blir utdatert og slettet.

Søkere som har søkt innen fristen 15. april blir satt på nummerert venteliste. Ventelistene slettes ved midnatt 24. juli 2014, og det er ny søknadsfrist og nytt opptak 25. juli.

All vår kommunikasjon foregår per e-post. Det er viktig at statusen på "Min side" på boligtorget sjekkes jevnlig.

Ved mottatt leiekontrakt
Dersom du ønsker å akseptere tilbudet må ett eksemplar av kontrakten signeres og returneres innen en uke. Hvis du velger å takke nei til kontrakten kan du sende e-post eller ringe SiS bolig.

Tildeling av leiligheter
Ved tildeling av to-roms leiligheter eller større prioriteres par eller enslige med barn foran par uten barn. Par uten barn prioriteres på ett-roms leiligheter. Det er ikke et krav at begge må være studenter for å få tildelt leilighet eller parbolig.

Tilpassede boliger
Det finnes boliger som er tilpasset funksjonshemmede.

Forlengelse
Kontrakt tildeles for ett år om gangen.  Dersom du ønsker å forlenge kontrakten må du søke om dette innen 15.02.14 og følgende forutsetninger må være oppfylt:
1.    Du må være fulltidsstudent  (60 studiepoeng pr. år)
2.    Dersom du har bodd i SiS bolig både i vår og høstsemesteret 2013 må du ha tatt minimum 60% av 60 studiepoeng i 2013. Dersom du flyttet inn i høstsemesteret 2013 må du ha tatt minimum 60% av 30 studiepoeng høsten 2013.
3.    Dokumentasjon av avlagte studiepoeng i 2013 må fremlegges (f.eks. kopi av skjermbilde på  stud.web som heter «Rapport til lånekasse»)
4.    Dokumentasjon på fortsatt studierett må fremlegges (f.eks. forsiden på stud.web som viser studierettsperiode)
5.    Alle regninger må være betalt
6.    Maksimalt antall kontraktsår er 4, dvs. dersom du har kontrakt som startet før august 2011 har du ikke anledning til å forlenge kontrakten. Dette gjelder ikke beboere med barn.

Her finner du søknadsskjema om forlengelse

Dersom søknaden blir godkjent vil du få en ny leiekontrakt og husleien vil bli regulert fra 01.08.14.

Utskriftsvennlig versjon   Utskriftsvennlig versjon