SiS bolig

Du kan søke om studentbolig på www.boligtorget.no/sis. Søknader som sendes i løpet av studieåret, og ikke i forbindelse med hovedopptaket, er aktive i to måneder.

Søknadsfrist for høsten 2014 er 15. april.
Her finner du en oversikt over hvor i Stavanger du finner SiS sine studentboliger

Ved mottatt leiekontrakt
Dersom du ønsker å akseptere tilbudet må ett eksemplar av kontrakten signeres og returneres innen en uke. Hvis du velger å takke nei til kontrakten kan du sende e-post eller ringe SiS bolig.

Tildeling av leiligheter
Ved tildeling av to-roms leiligheter eller større prioriteres par eller enslige med barn foran par uten barn. Par uten barn prioriteres på ett-roms leiligheter.

Tilpassede boliger
Det finnes boliger som er tilpasset funksjonshemmede.

Forlengelse
Kontrakt tildeles for ett år om gangen.  Dersom du ønsker å forlenge kontrakten må du søke om dette innen 15.02.14 og følgende forutsetninger må være oppfylt:
1.    Du må være fulltidsstudent  (60 studiepoeng pr. år)
2.    Dersom du har bodd i SiS bolig både i vår og høstsemesteret 2013 må du ha tatt minimum 60% av 60 studiepoeng i 2013. Dersom du flyttet inn i høstsemesteret 2013 må du ha tatt minimum 60% av 30 studiepoeng høsten 2013.
3.    Dokumentasjon av avlagte studiepoeng i 2013 må fremlegges (f.eks. kopi av skjermbilde på  stud.web som heter «Rapport til lånekasse»)
4.    Dokumentasjon på fortsatt studierett må fremlegges (f.eks. forsiden på stud.web som viser studierettsperiode)
5.    Alle regninger må være betalt
6.    Maksimalt antall kontraktsår er 4, dvs. dersom du har kontrakt som startet før august 2011 har du ikke anledning til å forlenge kontrakten. Dette gjelder ikke beboere med barn.

Her finner du søknadsskjema om forlengelse

Dersom søknaden blir godkjent vil du få en ny leiekontrakt og husleien vil bli regulert fra 01.08.14.

Utskriftsvennlig versjon   Utskriftsvennlig versjon